პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის კომპანია ,,მიქსორი” გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ყველა პროცესის გეგმაზომიერად განვითარებას. >>>
კომპანიას გააჩნია შემდეგი მიმართულებები
   
1
მშენებლობა
2
სამშენებლო მასალების წარმოება
3
სხვა პროდუქცია - კომპანია ,,მიქსორი” ასევე აწარმოებს სამშენებლო ლურსმანს და ბეტონის საკანალიზაციო ჭებს
ლურსმანი - ზომები: მოთხოვნის შესაბამისად
ბეტონის ჭა - ზომები: მოთხოვნის შესაბამისად
   
კომპანიის მთავარი მიზანია რაციონალურად გამოიყენოს არსებული რესურსები, ამისათვის აუცილებელია პროცესების სწორად დანერგვა და მართვა. .>>>
დიდი წარმადობის მქონე მაღალტექნოლოგიური ქარხანა, ხარისხის კონტროლის მუდმივი პროცესი, მაღალკვალიფიციური კადრები უზრუნველყოფენ ხარისხიანი ბეტონის უწყვეტ და გეგმაზომიერ მიწოდებასა და ჩასხმას.. >>>
კომპანია ,,მიქსორი” ქვიშის მასალას მოიპოვებს მდ. ქსნის ნაპირებზე. მდინარეში მოპოვებული ქვიშის მასალა მაღალი სიმკვრივითა და ხარისხით გამოირჩევა. >>>

 

 

მსოფლიოში აღიარებული იტალიური წარმოების CONTROL GROUP- (Solutions for Testing)-ის ხელსაწყოები, წარმოების პროცესის მუდმივი კონტროლი, განაპირობებსvბეტონის განსაკუთრებულ ხარისხს. . >>>
2010 ©  All rights reserved  - MIXORI LTD